Niittu (yleisnimi)

Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Niittu luonnonheinää tai -ruohoa kasvava puuton maa-alue. Niittu on Karjalassa, Mietoisissa ja kanta-Mynämäessä yleisesti käytössä oleva murreasu niitylle. Niitun kasvu niitettiin tavallisesti rehuksi. Jotkin niitut on myöhemmin otettu viljelyskäyttöön, mutta siitä huolimatta "niittu" on säilynyt osana viljelyksen nimeä. Sijainnin mukaan niitut saattoivat olla joki-, metsä- tai suoniittuja.

Aikaisemmin niittuja verotettiin vähemmän kuin peltoja, mikä ainakin Karjalassa johti niittu-nimen yleistymiseen, vaikka niittu ei teknisesti olisikaan ollut niittu vaan pelto.

Niittu paikannimissä

"Niittu" esiintyy muun muassa seuraavissa paikannimissä:

Nimikortit

Kumlander 1973

Nimen norm. asu niittu
Nimen murreasu nīt : nītul
Kunta Karjala
Kylä, Kulmakunta, Talo
Karttapaikannus
Paikan laji Niitty
Kommenttiosa Niitty-sana Karjalassa säännönmukaisesti niittu-muotoisena. Niittu = luonnonvaraisesti heinää ja ruohoa kasvava puuton maa, jonka kasvu tavallisesti niitetään rehuksi. Karjalassa jokiniittyjä ja metsäniittyjä. Eräs haastatelluista (AM 1899) mainitsi, että verotus vielä lisäsi niitty-nimitystä. Pelto verotettiin, suoniittyä ei. Verotuksen kannalta oli siten edullista pitää suoniittyjä, vaikka ne eivät ihan sellaisia olisi olletkaan. Todellisuudessa kuitenkin Sairisten ja Laajoen alueella oli aikaisemmin erittäin paljon niittyjä, jotka ovat jääneet nimissä elämään.
Rinnakkaisnimet
Asiakirjanimet
Verrattavat nimet
Keruukunta KARJALA
Kerääjä ja keruuvuosi Sirpa Kumlander 1973

Nimilippukenttien selite


Niitty-sana Karjalassa säännönmukaisesti niittu-muotoisena. Niittu = luonnonvaraisesti heinää ja ruohoa kasvava puuton maa, jonka kasvu tavallisesti niitetään rehuksi. Karjalassa jokiniittyjä ja metsäniittyjä. Eräs haastatelluista (AM 1899) mainitsi, että verotus vielä lisäsi niitty-nimitystä. Pelto verotettiin, suoniittyä ei. Verotuksen kannalta oli siten edullista pitää suoniittyjä, vaikka ne eivät ihan sellaisia olisi olletkaan. Todellisuudessa kuitenkin Sairisten ja Laajoen alueella oli aikaisemmin erittäin paljon niittyjä, jotka ovat jääneet nimissä elämään.

Hiltunen 1973

Nimen norm. asu niittu
Nimen murreasu nīttu
Kunta Mietoinen
Kylä, Kulmakunta, Talo
Karttapaikannus
Paikan laji Niitty
Kommenttiosa luonnonheinää kasvava maa-alue, jota ei vielä ole otettu viljelyskäyttöön. Nykyisin Niittu voi olla pellon nimenä ja se on silloin merkki siitä, että pelto on ennen viljelykseen ottoa ollut niittymaana.
Rinnakkaisnimet
Asiakirjanimet
Verrattavat nimet
Keruukunta MIETOINEN
Kerääjä ja keruuvuosi Marja Hiltunen 1973

Nimilippukenttien selite


Pajunen 1975

Nimen norm. asu niittu
Nimen murreasu nīt / nīttu : nītul
Kunta Karjala
Kylä, Kulmakunta, Talo
Karttapaikannus
Paikan laji Appell.
Kommenttiosa Vanh. paljon luonnonniittuja Karjalassa. Nyk. niitut muuttuneet pelloiksi, jolloin kuit. nīttu usein säilynyt, tai metsitetty. Jopa muotoja (Alhon)niitunpelto. menä nīitul = mennä heinäpellolle. Vrt. Luhta.
Rinnakkaisnimet
Asiakirjanimet
Verrattavat nimet Luhta
Keruukunta KARJALA
Kerääjä ja keruuvuosi Anneli Pajunen 1975

Nimilippukenttien selite


Vanhastaan paljon luonnonniittuja Karjalassa. Nykyisin niitut ovat muuttuneet pelloiksi, jolloin kuitenkin nīttu usein säilynyt nimessä. Jotkut niitu on metsitetty. Jopa muotoja (Alhon)niitunpelto. menä nīitul = mennä heinäpellolle. Vrt. luhta.

Takala 1987

Nimen norm. asu niittu
Nimen murreasu nīttu : nītul
Kunta Mynämäki
Kylä, Kulmakunta, Talo
Karttapaikannus
Paikan laji Niitty
Kommenttiosa Maa-alue, joka kasvaa luonnonheinää, maata ei ole muokattu. Useasta vanhasta niitusta on muokattu viljeltävä pelto, niittu-nimi on jäänyt pellon nimitykseksi. Esim. Patoniittu, Peräniittu, Suuniittu.
Rinnakkaisnimet
Asiakirjanimet
Verrattavat nimet Patoniittu, Peräniittu, Suuniittu
Keruukunta MYNÄMÄKI
Kerääjä ja keruuvuosi Tuija Takala 1987

Nimilippukenttien selite


Maa-alue, joka kasvaa luonnonheinää, maata ei ole muokattu. Useasta vanhasta niitusta on muokattu viljeltävä pelto, niittu-nimi on jäänyt pellon nimitykseksi. Esim. Patoniittu, Peräniittu, Suuniittu.

Eskola 1989

Nimen norm. asu niittu
Nimen murreasu nīttu : nītus
Kunta Mynämäki
Kylä, Kulmakunta, Talo Juva/Kuokkio/Lemmi/Luhta
Karttapaikannus
Paikan laji Niitty
Kommenttiosa Peltoa, joka on usein joen rannassa. Niittua on joskus käytetty karjan laidunmaana. Paikannimistössä Heponiittu, Hiivonniittu, Härkäniitut, Isoniittu, Isontalonniittu, Latoniittu, Maijanniittu, Matinniittu, Niittu.
Rinnakkaisnimet
Asiakirjanimet
Verrattavat nimet Heponiittu, Hiivonniittu, Härkäniitu, Isoniittu, Isontalonniittu, Latoniittu, Maijanniittu, Matinniittu, Niittu
Keruukunta MYNÄMÄKI
Kerääjä ja keruuvuosi Saija Eskola 1989

Nimilippukenttien selite


Peltoa, joka on usein joen rannassa. Niittua on joskus käytetty karjan laidunmaana.

Paikannimistössä Heponiittu, Hiivonniittu, Härkäniitut, Isoniittu, Isontalonniittu, Latoniittu, Maijanniittu, Matinniittu, Niittu.

Alanen 1992

Nimen norm. asu niittu
Nimen murreasu nīttu : nītus ~ nītul
Kunta Mynämäki
Kylä, Kulmakunta, Talo Mynämäki
Karttapaikannus
Paikan laji appellatiivi
Kommenttiosa aik. luonnonheinää kasvanut viljelys, nykyään nämä viljelykset ovat peltona. Esim. Maijanniittu, Isoniittu, Suoniittu.
Rinnakkaisnimet
Asiakirjanimet
Verrattavat nimet Maijanniittu, Isoniittu, Suoniittu.
Keruukunta MYNÄMÄKI
Kerääjä ja keruuvuosi Timo Alanen 1992

Nimilippukenttien selite


aik. luonnonheinää kasvanut viljelys, nykyään nämä viljelykset ovat peltona. Esim. Maijanniittu, Isoniittu, Suoniittu.