Wirmo-Seura
logo Etusivulle
*A *B  
Tapahtumat
* *  
* *  
* *  
* *  
Rahoittajat-kuvakimara
* *  
* *  
VIERASKYNÄ
Terveisiä Suomen Kotiseutuliiton kevätkokouksesta Kajaanista!
julk. 21.5.2015

Osallistuin Varsinais-Suomen edustajana 8.-9.5 Kotiseutuliiton Kajaanissa pidettyyn kevätkokoukseen. Kainuuseen ja erityisesti Kajaaniin meidät toivotti tervetulleeksi KHM Helena Aaltonen Sotkamosta. Hän kertoi meille Kajaanin ja Kainuun rikkaasta historiasta sekä mm Kajaanin nimen synnystä. Tästä oli moniakin tarinoita. Joidenkin lähteiden mukaan Kajaani on saanut nimensä siitä, kun Kainuu ja koko Pohjois-Suomi liitettiin Pähkinäsaaren rauhan jälkeen Novgorodin alueeseen, venäläiset kutsuivat Oulunjärveä ympäröiviä erämaita nimellä Kajanskaja Zemlja.

Kajaani sopi erinomaisesti kokouspaikaksi kotiseutuväelle. Meillä oli tilaisuus tutustua Kajaanin rikkaaseen historiaan sekä Kainuussa vaikuttaneisiin suurmiehiin ja heidän elämäntyöhönsä jo etukäteen. Ensi vuonnahan elokuussa vietetään Kotiseutupäiviä Kajaanissa.

Kokouksessa käsiteltiin normaaleja kevätkokousasioita. Kokouksessa päätettiin mm jatkaa seuraavia päälinjojen toteuttamista lähivuosina:

- Rakkaudesta kotiseutuun -strategian toteuttaminen

- Jäsenyhteisöjen nostaminen toiminnan kärjeksi

- Kulttuuriperinnön ja kotiseutukasvatuksen tuominen perusopetukseen

Näitä periaatteita on toteutettu jo nyt ansiokkaasti myös Wirmo-Seuran toimesta täällä Mynämäessä.

Kotiseututyö, jota Wirmo-Seura on tehnyt koko toimintansa ajan, on käytännössä hyvä esimerkki työstä, jota tehdään rakkaudesta kotiseutuun. Toiminta aloitettiin aikana, jolloin kotiseututyö oli täällä lähes kokonaan hiipunut.  Koululaisten kotiseututuntemuksen lisäämiseen on vaikutettu jo useammassakin projektissamme. Myös seuraavassa haettavassa Leader-hankkeessa on osio, joka ottaa huomioon perusopetuksessa olevat nuoremme.

Se, että Suomen Kotiseutuliitto nostaa jäsenyhteisöt toiminnan kärkeen, on erinomainen asia. Kun olen edustanut Varsinais-Suomea ja Wirmo-Seuraa Suomen Kotiseutuliiton valtuustossa, olen toisinaan tuntenut olevani hyvin vähäinen vaikuttaja niiden arvovaltaisten ja asiansa osaavien muiden edustajien joukossa, jotka tuovat osaamistaan valtuuston kokouksiin. Mutta kun toiminnan perusajatuksena on jäsenyhteisöjen työn esille nostaminen, tunnen olevani sopiva edustamaan yhtä jäsenyhteisöä, Wirmo-Seuraa, joka tulee Varsinais-Suomesta.

Wirmo-Seuran toiminta on alusta asti ollut sisällöltään tarkoin suunniteltua jäseniemme ja kotiseudullamme asuvien kanssaihmisten tarpeet huomioon ottavaa. Meillä on yhdistyksessä hyvä tiimi, joka hoitaa asioita yhdessä niin, että kukin hoitaa sen minkä parhaiten osaa. Meillä koko hallitus osallistuu myös käytännössä työhön, lisäksi muutkin jäsenemme ovat aktiivisia. Toiminta on monipuolista, uusia perinnepiirejä syntyy helposti ja niiden toiminnan aloittaminen käy joustavasti.

Wirmo-Seura kuten muutkin järjestöt tarvitsevat joukkoihinsa nuorempaa väkeä toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Viime vuosina olemmekin onnistuneet saamaan myös nuorempia toimijoita mukaan kotiseututyöhön.

Oman yhdistyksemme toiminta on mitä ilmeisimmin hyvää ja monipuolista toimintaa. Olemme ehkä itse vähän turtuneet sen tavanomaisuuteen. Kokouksen väliaikakeskusteluissa sain kuitenkin hyvin myönteistä palautetta toimintamme monipuolisuudesta, kertoessani kokemuksia oman järjestömme toiminnasta.

Tulevaisuudessa liitto haluaa entistä enemmän auttaa järjestöjä arjen asioiden hoitamisessa. Esille nousi mm se, että raha-avustusten hakeminen ei ole kaikille helppoa. Meillähän tämä asia on onnistunut hyvin, KIITOS siitä kuuluu pitkään sihteerinä toimineelle Eeva Rintamalle! Hänen muutettuaan paikkakunnalta, olemme noudattaneet hänen neuvojaan ja selvinneet hakemushaasteista ihan kohtuullisesti.

Osallistuminen Suomen Kotiseutuliiton valtuuston kokoukseen, jossa oli mukana 28 edustajaa liiton toimihenkilöt mukaan lukien, oli mahtava kokemus pienen maaseutuseuran edustajalle. Alkuun vähän ”hirvittikin” niin arvovaltaiset kanssaedustajat. Kaikki olivat kuitenkin mukavia ja heidän kanssaan oli helppo keskustella.

Tässä joitakin ajatuksia, joita osallistuminen Suomen Kotiseuliiton kevätkokoukseen toi mieleeni. Mukanaolo antaa varmasti uutta intoa toimia kotiseututyön hyväksi! Tästä on hyvää jatkaa eteenpäin!

* *  
www-sivun toteutus: Sivutuuli Ky