Wirmo-Seura
logo Etusivulle
*A *B  
Tapahtumat
* *  
* *  
* *  
* *  
Rahoittajat-kuvakimara
* *  
* *  
Ajatuksiani kotiseututyöstä

Valtakunnallisia kotiseutupäiviä vietettiin  8.-11.8.2019 Tuusulassa. Perjantaina 9.8. pidetyssä vuosikokouksessa vahvistettiin tulevien vuosien strategia. Tärkeänä pidetään edelleen asukkaiden osallisuuden tukemista ja monikulttuurisen Suomen merkitystä tulevaisuuden kotiseututyössä. Suomea, kotipaikkaamme eivät enää asuta ainoastaan tutunoloiset, syntyperäiset suomalaiset. On tärkeätä muistaa, että kaikilla Suomea asuttavilla ihmisillä on oikeus kotiseutuun.  Toimivan, nykyaikaisen kotiseututyön tulee ottaa huomioon kaikki kotiseudun asukkaat. Se on tapa, jolla voidaan rakentaa kaikille asukkaille turvallinen ja kotoisa asuinympäristö. Meille kaikille on  tärkeä kuulua johonkin, olla osa yhteisöä.

 

Tuusulan vuosikokouksessa valittiin uusia jäseniä valtuustoon ero- vuoroisten tilalle. Minulla on ollut ilo edustaa valtuustossa Varsinais-Suomea kuuden vuoden ajan. Työskentely valtuustossa on ollut mielenkiintoista ja innostanut jatkamaan kotiseututyön tekemistä täällä Mynämäessä ja Varsinais-Suomessa. Kuuden vuoden aikana olen saanut tutustua moniin paikkakuntiin ympäri Suomea ja niiden osaaviin ja innostaviin kotiseututoimijoihin. Tämä mahdollistaa jatkossakin yhteydet eri yhdistysten edustajiin, vaikka pestini valtuustossa nyt päättyykin.

 

Kotiseutuliitto auttaa jäsenyhdistyksiään monissa asioissa. Yhteydenotto toimistoon onnistuu helposti ja erilaisissa hankkeissa liiton hankekoordinaattorit ovat jäsenyhdistysten käytettävissä. Liiton tulevat toimintamallit valmistellaan ja esitellään hyvissä ajoin kokouksissa, joten edustajat pääsevät  jo hyvissä ajoin tutustumaan tulevan vuoden teemoihin.

 

Kotiseututyötä tehdään eri tavoilla eri yhdistyksissä, eikä ole väärää tapaa toteuttaa sitä. Toiminnan pitääkin olla jäsenten tarpeiden mukaista. Kotiseutuliiton valtuutettuna olen saanut täyden varmuuden siitä, että me täällä Mynämäessä teemme juuri sillä tavalla tätä arvokasta työtä, kuin meidän jäsenistömme odottaa. Kun meillä ensi vuonna alkaa 19. toimintavuosi, toiminta noudattelee jo hyväksi koettuja malleja.

 

 Parhaaseen tulokseen päästään hakemalla yhteistyökumppaneita tärkeäksi koetuille hankkeille. Erityisesti nuorten mukaan saaminen on toiminnan jatkuvuuden kannalta todella tärkeää. Meille Wirmo-Seurassa on suuri mahdollisuus Mynämäen koululaitos, jonka opettajat ja oppilaat ovat tehneet meidän kanssamme yhteityötä useammassa hankkeessa. Tänä syksynäkin olemme yhdessä Mynämäen lukion aineenopettajien kanssa käynnistämässä teemakurssia muistista ja muistoista sekä niiden muistamisen tutkistelusta. Toki toimintaa pitää kehittää ja sitä pitää pystyä myös muuttamaan. Itsestään selvää on, että tiivistä yhteistyötä tehdään kunnan kulttuuritoimen kanssa.

 

Kotiseututyö Mynämäessä siis jatkuu paikallisella tasolla yhdessä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Me Wirmo-Seurassa toivomme löytävämme mukaan toimintaan sekä nuoria että vanhempiakin aktiiveja!

 

* *  
www-sivun toteutus: Sivutuuli Ky