Wirmo-Seura
logo Etusivulle
*A *B  
Tapahtumat
* *  
* *  
* *  
* *  
Rahoittajat-kuvakimara
* *  
* *  
2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Yhdistyksen perustoiminta

Yhdistyksen toimitila sijaitsee vanhassa yhteiskoulussa. Tilassa ovat alivuokralaisina ympäristöyhdistys ja Mynämäen seudun matkailuoppaat.

Pitäjänpukujen kankaiden kutomista ja valmistamista tuetaan edelleen yhteistyössä opiston kanssa tarvittaessa. Myös miesten liivien ja paitojen valmistusta pyritään jatkamaan. Kotiseutukorun markkinointia jatketaan.

Yhteistyötä näyttelyiden järjestämisessä jatketaan Koneen säätiön Saaren kartanon kanssa. Yhteistoiminnan tiivistämistä lähialueen muiden kotiseutuyhdistysten kanssa jatketaan.

Yhdistys järjestää retkiä yhteistyössä matkailuoppaiden kanssa sekä kotiseudulle että muualle kotiseututyöhön liittyviin kohteisiin.

Seuralla on edustaja kunnan perustamassa kylien neuvottelukunnassa. Seura pyrkii neuvottelukunnassa levittämään tietoa perinnetietouden ja -aineistojen säilyttämisen merkityksestä myös kylien identiteettitekijänä.

Puheenjohtaja edustaa Kotiseutuliiton valtuustossa.

Jäsenille tarjottu toiminta

Perinnekäsityöpiirin toimintaa jatketaan.

Vuonna 2014 käynnistynyttä Wirmo-svenskaklubbenin toimintaa jatketaan. Kerhossa keskustellaan vapaamuotoisesti ruotsin kielellä.

Yhdistyksen kotisivut ovat auki jäsenille ja seuran ystäville. Vieraskynä-kirjoitusten julkaisemista jatketaan. Kotisivua pyritään käyttämään aikaisempaa enemmän kotiseutuaiheisen materiaalin julkistamiseen.

Vuonna 2014 perustetulla seuran facebook-sivulla tiedotetaan seuran toiminnasta ja julkaistaan kotiseutuaiheista materiaalia, pääosin vanhoja valokuvia. Sivun käyttäjäkuntaa pyritään laajentamaan ja vuorovaikutteisuutta lisäämään. Käyttäjiä kannustetaan julkaisemaan omia valokuvia ja kommentoimaan kuvien sisältöä.

Julkaisutoiminta

Kotiseutujulkaisu Wirmolaisen jokasyksyinen kokoaminen on yksi yhdistyksen toiminnan kulmakivistä. Vuonna 2015 julkaistaan järjestyksessään 14. numero.

Kotiseutufilmien julkaisemista dvd-tallenteina jatketaan vuonna 2015.

Wirmo-Wiki –vuorovaikut­teinen paikannimitiedosto otetaan aktiiviseen käyttöön muokattuna. Kaikki nimiperinteestä kiinnostuneet tahot aktivoidaan täydentämään sivuston tietoja. Syksyllä pyritään järjestämään yhteistyössä Raision Työväenopiston kanssa koulutusta Wirmo-Wiki –paikannimitiedostosta kiinnostuneille.

Laurin markkinat

Yhdistys osallistuu oheisohjelman järjestämiseen Laurin markkinoille. Tapahtumapaikkoina ovat Kivimakasiini ja tori. Tavoitteena on saada Kivimakasiiniin näyttely, joka pidetään auki viikon ajan.

Torilla pidetään Maalaistentori, jonne aktivoidaan järjestöjä ja käsityöläisiä. Lisäksi järjestetään lasten ja nuorten kirpputoritapahtuma.

Kivimakasiini

Kivimakasiinilla järjestetään Laurinmarkkinoiden oheistapahtuman lisäksi joulumarkkinat.

Paikkaa tarjotaan aktiivisesti myös muiden toimijoiden omaehtoiseen käyttöön. Yhteistyötä näyttelyiden järjestämisessä jatketaan Koneen säätiön Saaren kartanon kanssa.

Kotiseutuarkisto

Tavoitteena on jatkaa 2011 hankkeessa aloitettua toimintaa kunnan alueella toimivien /toimi-neiden yhdistysten hallussa olevan perinneaineiston seulomiseksi ja taltioimiseksi. Viime kädessä tavoitteena on saada yhdistykset organisoimaan toimintansa pysyvästi niin, että yhdistyksessä syntyvät ja yhdistykselle päätyvät perinneaineistot säilyvät ja siirtyvät systemaattisesti osaksi kotiseutuarkistoa.

Toiminnan tarkoituksena on kuvien ja asiakirjojen digitalisointi ja vanhemman väen muistojen tallentaminen haastatteluin sekä vanhemman haastatteluaineiston saattaminen niiden säilymisen varmistavaan ja helpon uudelleen kuuntelun mahdollistavaan muotoon. Lisäksi seura aktivoi aineistojen haltijoita tuottamalla kotisivulle perinteen keruun ja säilymisen turvaavan käsittelyn ohjeistusta. Seura myös opastaa muita yhdistyksiä haastattelujen tekemisessä, valokuvien digitoinnissa, arkistomateriaalin seulonnassa ja järjestämisessä.

Tavoitteena on myös hyödyntää käytettävissä olevia mahdollisuuksia elävöittää perinneaineistoja, tuoda niitä lähelle kuntalaisia sekä luoda uusia tapoja elävöittämiseen.

Muu perinteen keruu

Jatketaan perinne-iltojen järjestämistä ja haastattelujen tekoa.

Yhdistys on edelleen aktiivinen kaavoitukseen ja rakennusten suojeluun liittyvissä asioissa. Korvensuun suojeluasian käsittelyä seurataan.

Lasten ja nuorten toiminta

MLL:n ja 4H:n kanssa voidaan tehdä yhteistyötä vetämällä silloin tällöin kotiseutuaiheisen kerhoillan. Vetäjät tulisivat jäsenistöstä. Myös lukiolaisille voidaan järjestää toimintaa. Lukiolaisten kanssa voi kerhotoiminnan avulla valmistella seuraavalle lukuvuodelle rahoitettavaa projektia.

Hautojen inventointi

Henkilöhistoriallisesti arvokkaat haudat Mynämäen hautausmailla inventoidaan ja niiden säilyminen pyritään varmistamaan.

* *  
www-sivun toteutus: Sivutuuli Ky